Whamcloud - gitweb
LU-14218 kernel: kernel update SLES15 SP1 [4.12.14-197.75.1]
[fs/lustre-release.git] / lustre / ChangeLog
2021-01-05 Jian YuLU-14218 kernel: kernel update SLES15 SP1 [4.12.14... 30/41030/3
2020-12-22 Jian YuLU-14075 kernel: kernel update RHEL8.2 [4.18.0-193... 17/40417/5
2020-12-18 Andreas DilgerLU-11848 misc: update e2fsprogs to 1.45.6.wc3 67/40967/2
2020-12-09 Jian YuLU-13839 kernel: RHEL 8.3 server support 29/40729/7
2020-12-09 Jian YuLU-14170 build: Update ZFS version to 2.0.0 22/40822/4
2020-11-26 Jian YuLU-14129 kernel: kernel update RHEL7.9 [3.10.0-1160... 94/40594/2
2020-11-19 Jian YuLU-14077 kernel: kernel update SLES15 SP1 [4.12.14... 77/40477/3
2020-11-13 Jian YuLU-13839 kernel: new kernel [RHEL 8.3 4.18.0-240.1... 36/40536/3
2020-11-03 Jian YuLU-14029 kernel: new kernel [SLES15 SP2 5.3.18-24.24.1] 65/40265/3
2020-11-03 Jian YuLU-13961 kernel: kernel update RHEL8.2 [4.18.0-193... 87/39987/4
2020-10-19 James SimmonsLU-13740 build: announce Ubuntu20 support 88/40088/3
2020-10-16 Jian YuLU-13590 kernel: RHEL 7.9 server support 60/40160/2
2020-10-16 Jian YuLU-13590 kernel: new kernel [RHEL 7.9 3.10.0-1160.2... 42/40142/3
2020-10-02 Jian YuLU-13919 kernel: kernel update RHEL7.8 [3.10.0-1127... 64/39964/2
2020-08-13 Nathaniel ClarkLU-13819 build: Update ZFS version to 0.8.4 07/39507/2
2020-08-13 James SimmonsLU-13740 build: update changelog for ubuntu kernel 31/39231/4
2020-06-23 Jian YuLU-13657 kernel: kernel update RHEL8.2 [4.18.0-193... 02/38902/2
2020-06-23 Jian YuLU-13345 kernel: kernel update SLES12 SP4 [4.12.14... 47/38247/6
2020-06-16 Li DongyangLU-13604 doc: update e2fsprogs to 1.45.6.wc1 57/38757/2
2020-06-10 Jian YuLU-13488 kernel: RHEL 8.2 server support 40/38440/11
2020-06-06 Jian YuLU-13556 kernel: kernel update RHEL7.8 [3.10.0-1127... 34/38634/5
2020-06-06 Jian YuLU-13111 kernel: new kernel [SLES12 SP5 4.12.14-122... 28/38628/4
2020-06-06 Jian YuLU-13488 kernel: new kernel [RHEL 8.2 4.18.0-193.1... 10/38410/9
2020-05-20 Jian YuLU-13369 kernel: kernel update RHEL7.7 [3.10.0-1062... 40/38240/4
2020-05-07 Jian YuLU-13405 kernel: kernel update SLES15 SP1 [4.12.14... 45/38245/3
2020-05-07 Jian YuLU-13421 kernel: kernel update RHEL8.1 [4.18.0-147... 26/38226/3
2020-04-14 Jian YuLU-13347 kernel: RHEL 7.8 server support 48/37948/5
2020-04-14 Jian YuLU-13347 kernel: new kernel [RHEL 7.8 3.10.0-1127.el7] 12/37912/5
2020-03-11 Shaun TancheffLU-11310 kernel: new kernel [SLES15 SP1 4.12.14-197.29] 93/32693/14
2020-03-01 Jian YuLU-13110 kernel: kernel update SLES12 SP4 [4.12.14... 23/37123/3
2020-02-14 Jian YuLU-12637 kernel: RHEL 8.1 server support 68/36968/19
2020-02-14 Nathaniel ClarkLU-13178 build: Update ZFS version to 0.8.3 73/37373/6
2020-01-23 Jian YuLU-12791 kernel: kernel update RHEL 8.0 [4.18.0-80... 27/36527/5
2020-01-10 Jian YuLU-13059 kernel: kernel update RHEL7.7 [3.10.0-1062... 60/36960/3
2020-01-10 Jian YuLU-12637 kernel: new kernel [RHEL 8.1 4.18.0-147.3... 46/36946/7
2019-11-08 Oleg DrokinNew development branch for Lustre 2.14 2.13.50 v2_13_50
2019-10-04 Jian YuLU-12724 kernel: kernel update RHEL7.7 [3.10.0-1062... 74/36074/5
2019-09-23 Joseph GmitterLU-12776 doc: update Changelog to reflect primary kernels 14/36214/4
2019-09-17 Jian YuLU-12269 kernel: RHEL 8.0 server support 65/35665/13
2019-09-12 Jian YuLU-12608 kernel: kernel update RHEL7.6 [3.10.0-957... 38/35638/5
2019-09-11 James NunezLU-12336 build: Revert Update ZFS version to 0.8.1 37/36137/3
2019-09-03 Minh DiepLU-12015 build: update changelog for ubuntu kernel 31/34331/7
2019-08-27 Jian YuLU-12457 kernel: RHEL 7.7 server support 27/35727/4
2019-08-21 Jian YuLU-12660 kernel: kernel update SLES12 SP4 [4.12.14... 74/35774/3
2019-08-21 Nathaniel ClarkLU-12336 build: Update ZFS version to 0.8.1 51/34951/16
2019-08-15 Jian YuLU-12457 kernel: new kernel [RHEL 7.7 3.10.0-1062.el7] 09/35709/2
2019-08-09 Jian YuLU-12558 kernel: kernel update [SLES12 SP3 4.4.180... 89/35589/3
2019-07-10 Jian YuLU-12494 kernel: kernel update SLES12 SP4 [4.12.14... 91/35391/2
2019-07-10 Jian YuLU-12458 kernel: kernel update RHEL7.6 [3.10.0-957... 68/35268/5
2019-07-10 Jian YuLU-12456 kernel: kernel update RHEL 8.0 [4.18.0-80... 67/35267/4
2019-06-25 Li DongyangLU-12226 doc: recommend e2fsprogs 1.45.2.wc1 02/35202/2
2019-06-04 Jian YuLU-12306 kernel: kernel update RHEL7.6 [3.10.0-957... 97/34897/3
2019-06-01 Jian YuLU-12269 kernel: new kernel [RHEL 8.0 4.18.0-80.el8] 62/34862/8
2019-05-10 Jian YuLU-12242 kernel: kernel update RHEL7.6 [3.10.0-957... 84/34784/4
2019-05-10 Jian YuLU-12139 kernel: kernel update [SLES12 SP3 4.4.176... 70/34670/4
2019-04-30 Jian YuLU-12138 kernel: kernel update SLES12 SP4 [4.12.14... 19/34619/2
2019-04-30 Jian YuLU-12172 kernel: kernel update RHEL7.6 [3.10.0-957... 18/34618/2
2019-04-01 Nathaniel ClarkLU-12059 build: Update ZFS version to 0.7.13 93/34393/2
2019-02-27 Jian YuLU-11927 kernel: new kernel [SLES12 SP4 4.12.14-95... 91/34191/4
2019-01-16 Nathaniel ClarkLU-11683 build: Update ZFS to 0.7.12 87/33687/3
2019-01-10 Jian YuLU-11723 kernel: kernel update RHEL7.6 [3.10.0-957... 63/33763/6
2019-01-03 Oleg DrokinNew tag 2.12.50 2.12.50 v2_12_50
2018-12-21 Oleg DrokinNew release 2.12.0 2.12.0 v2_12_0
2018-12-08 Minh DiepLU-11740 kernel: new kernel [RHEL7.6 4.14.0-115.2.2... 04/33804/2
2018-11-29 Jian YuLU-11652 kernel: kernel update [SLES12 SP3 4.4.162... 37/33637/3
2018-11-10 Jian YuLU-11525 kernel: new kernel [RHEL7.6 3.10.0-957.el7] 28/33528/11
2018-11-02 Andreas DilgerLU-930 doc: update Lustre Changelog kernel versions 97/33397/5
2018-10-23 Minh DiepLU-11553 kernel: new kernel [RHEL7.5 4.14.0-49.13.1... 11/33411/5
2018-10-23 Li DongyangLU-11440 doc: recommend e2fsprogs 1.44.3.wc1 70/33370/2
2018-10-12 Jian YuLU-11448 kernel: kernel update RHEL7.5 [3.10.0-862... 54/33254/5
2018-10-06 Jian YuLU-11412 kernel: kernel update [SLES12 SP3 4.4.155... 36/33236/3
2018-09-04 Wang ShilongLU-11304 misc: update all url links to whamcloud 94/33094/2
2018-09-01 Jian YuLU-11255 kernel: kernel update [SLES12 SP3 4.4.143... 65/33065/3
2018-08-28 Minh DiepLU-11266 build: update changelog for Ubuntu 20/33020/3
2018-08-06 Jian YuLU-11159 kernel: kernel update RHEL7.5 [3.10.0-862... 45/32845/2
2018-07-24 Yang ShengLU-11129 kernel: kernel update RHEL7.5 [3.10.0-862... 94/32794/5
2018-07-18 Minh DiepLU-11034 build: update changelog for Ubuntu 18.04 59/32459/3
2018-06-14 Bob GlossmanLU-11065 kernel: kernel update [SLES12 SP3 4.4.132... 99/32599/3
2018-06-07 Bob GlossmanLU-11043 kernel: kernel update RHEL7.5 [3.10.0-862... 13/32513/3
2018-05-21 Bob GlossmanLU-10897 kernel: kernel upgrade RHEL7.5 [3.10.0-862... 70/32370/5
2018-05-21 Nathaniel ClarkLU-11019 build: Update ZFS/SPL to 0.7.9 88/32388/2
2018-05-12 Bob GlossmanLU-10944 kernel: kernel update [SLES12 SP3 4.4.126... 39/32139/3
2018-04-19 Nathaniel ClarkLU-10901 build: Update ZFS/SPL to 0.7.8 49/31949/4
2018-04-19 Bob GlossmanLU-10847 doc: fix broken ChangeLog 03/32003/2
2018-04-14 Bob GlossmanLU-10847 kernel update [SLES12 SP2 4.4.120-92.70] 64/31764/3
2018-04-09 Bob GlossmanLU-10845 kernel: kernel update [SLES12 SP3 4.4.120... 62/31762/2
2018-04-03 Oleg DrokinNew tag 2.11.50 2.11.50 v2_11_50 v2_11_50_0
2018-04-03 Oleg DrokinNew release 2.11 b2_11 2.11.0 v2_11_0 v2_11_0_0
2018-03-30 Minh DiepLU-10864 build: update changelog for ubuntu 16.04 26/31826/3
2018-03-12 Bob GlossmanLU-10783 kernel: kernel update RHEL7.4 [3.10.0-693... 12/31612/2
2018-03-03 Bob GlossmanLU-10653 kernel: kernel update [SLES12 SP2 4.4.114... 55/31255/5
2018-02-22 Bob GlossmanLU-10634 kernel: kernel update [SLES12 SP3 4.4.114... 24/31224/3
2018-02-14 Nathaniel ClarkLU-10377 build: Update ZFS Version to 0.7.6 22/30522/6
2018-02-06 Bob GlossmanLU-10563 kernel: kernel update RHEL7.4 [3.10.0-693... 34/31034/2
2018-02-06 Martin SchroederLU-9564 build: Add server-build for Ubuntu with Kernel... 15/29215/12
2018-01-31 Bob GlossmanLU-10464 kernel: kernel update [SLES12 SP2 4.4.103... 48/30748/7
2018-01-25 Bob GlossmanLU-10456 kernel: kernel update RHEL6.9 [2.6.32-696... 36/30736/5
2018-01-21 Andreas DilgerLU-10516 doc: recommend e2fsprogs 1.42.13.wc6 71/30871/3
2018-01-20 Bob GlossmanLU-10458 kernel: kernel update [SLES12 SP3 4.4.103... 38/30738/4
2018-01-14 Bob GlossmanLU-10455 kernel: kernel update RHEL7.4 [3.10.0-693... 34/30734/3
next