Whamcloud - gitweb
LU-1187 tests: chmod +x for dir_remote.sh
authorwangdi <di.wang@whamcloud.com>
Mon, 28 Oct 2013 08:30:12 +0000 (01:30 -0700)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Wed, 30 Jan 2013 01:28:28 +0000 (20:28 -0500)
chmod +x for dir_remote.sh

Signed-off-by: wang di <di.wang@whamcloud.com>
Change-Id: I77d670594c128d4f18903bd247a49df7f8ead970
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/4997
Tested-by: Hudson
Reviewed-by: Jian Yu <jian.yu@intel.com>
Tested-by: Maloo <whamcloud.maloo@gmail.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <green@whamcloud.com>
lustre/tests/racer/dir_remote.sh [changed mode: 0644->0755]

old mode 100644 (file)
new mode 100755 (executable)