Whamcloud - gitweb
LU-196 set debug_mb size for every node
authorYu Jian <yujian@whamcloud.com>
Tue, 24 May 2011 08:51:03 +0000 (16:51 +0800)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Thu, 14 Jul 2011 17:15:24 +0000 (10:15 -0700)
commitd5fe82b3000578cff0af3d293a7ffda8d6de9b46
tree36a8c7a11fcab2109880ca91422466a1804aaa82
parent4702805d15ef8ada5b4b2dd7e46b4746f005745b
LU-196 set debug_mb size for every node

commit 01e1bdcec4af985791b40e1fbfaa77a2d5427fce
Date: Mon Feb 14 20:25:35 2011 +0300

b=19944 adjust debug size to be -gt num_possible_cpus()

a=Landen <zhiyong.tian@oracle.com>
i=Elena.Gryaznova

Change-Id: Idc8c3d2db243c5ddd0ba95ef1be4680c4af9c411
Signed-off-by: YangSheng <ys@whamcloud.com>
Signed-off-by: Yu Jian <yujian@whamcloud.com>
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/407
Tested-by: Hudson
Tested-by: Maloo <whamcloud.maloo@gmail.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <green@whamcloud.com>
lustre/tests/test-framework.sh