Whamcloud - gitweb
LU-2183 quota: quota tests for DNE
authorNiu Yawei <niu@whamcloud.com>
Fri, 4 Jan 2013 10:16:47 +0000 (05:16 -0500)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Thu, 17 Jan 2013 17:12:12 +0000 (12:12 -0500)
commitc2db06180b29a6f10e381c06819eea362c840ad2
tree47ce4c7b66e96831f2b3645528c80c06f3b4ea29
parenta6db2409b0282b0a0e44d5d4e6eeb154b5c62dff
LU-2183 quota: quota tests for DNE

Added two quota tests for DNE:
- test_7e: inode limits reintegration;
- test_12b: inode quota rebalancing;

Signed-off-by: Niu Yawei <niu@whamcloud.com>
Change-Id: I1a262496bde318da062ef1f4558f4160737dd12b
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/4952
Tested-by: Hudson
Reviewed-by: Jian Yu <jian.yu@intel.com>
Tested-by: Maloo <whamcloud.maloo@gmail.com>
Reviewed-by: Johann Lombardi <johann.lombardi@intel.com>
lustre/tests/sanity-quota.sh