Whamcloud - gitweb
LU-14807 lfsck: fix race in lfsck_pos_fill 30/44130/7
authorHongchao Zhang <hongchao@whamcloud.com>
Sun, 27 Jun 2021 21:00:20 +0000 (05:00 +0800)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Sat, 11 Sep 2021 06:20:44 +0000 (06:20 +0000)
commit911f638bd6c547591e784fcec668fe9811916e21
tree4a89c69d305fad4b07de656f759b4b7f174140a1
parent29e00cecc6019fbdb5bd98511970970ac5ef5318
LU-14807 lfsck: fix race in lfsck_pos_fill

There is a race for lfsck->li_di_dir between lfsck_di_dir_put and
lfsck_pos_fill, which could cause lfsck_pos_fill to use freed
lfsck->li_di_dir (struct osd_it_ea) and trigger GPF.

Change-Id: Iedadf03ac15d128bb051aea8aafa24dbcd2704fb
Signed-off-by: Hongchao Zhang <hongchao@whamcloud.com>
Reviewed-on: https://review.whamcloud.com/44130
Reviewed-by: Alex Zhuravlev <bzzz@whamcloud.com>
Reviewed-by: Lai Siyao <lai.siyao@whamcloud.com>
Tested-by: jenkins <devops@whamcloud.com>
Tested-by: Maloo <maloo@whamcloud.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <green@whamcloud.com>
lustre/lfsck/lfsck_lib.c