Whamcloud - gitweb
LU-6374 tests: wait for zfs commit 88/23688/2
authorNiu Yawei <yawei.niu@intel.com>
Thu, 10 Nov 2016 04:15:16 +0000 (23:15 -0500)
committerOleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
Mon, 19 Dec 2016 03:33:04 +0000 (03:33 +0000)
commit6f680d9eef683b83b478ff2aaf281d15f7c78fa2
treef988334ffa90505f14c9ebb992e5320526947a26
parentd10200a80770f0029d1d665af954187b9ad883df
LU-6374 tests: wait for zfs commit

wait_delete_completed_mds() should always wait for zfs commit to free
used space.

Signed-off-by: Niu Yawei <yawei.niu@intel.com>
Change-Id: If57e67841060d9f13ec3ba13e44f7b88a82301c5
Reviewed-on: https://review.whamcloud.com/23688
Tested-by: Jenkins
Tested-by: Maloo <hpdd-maloo@intel.com>
Reviewed-by: Jian Yu <jian.yu@intel.com>
Reviewed-by: Hongchao Zhang <hongchao.zhang@intel.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
lustre/tests/test-framework.sh