Whamcloud - gitweb
LU-5990 lnet: fix for lnet_prepare failure handling 73/12973/4
authorLiang Zhen <liang.zhen@intel.com>
Fri, 5 Dec 2014 08:52:55 +0000 (16:52 +0800)
committerOleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
Mon, 19 Jan 2015 23:45:18 +0000 (23:45 +0000)
commit5c0db17244d2e7c3e209e55298f8fdb05422384d
tree3ce0bb87d9023c77bcb2510fcfc1e908482c58d1
parent165f65a7aa07d55d284d419cdaa04eed2d96ade3
LU-5990 lnet: fix for lnet_prepare failure handling

lnet_prepare() should return errno on failure

Signed-off-by: Liang Zhen <liang.zhen@intel.com>
Change-Id: Ie86b4ba71550628e293352d8bff4d17af80e8e05
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/12973
Reviewed-by: Andreas Dilger <andreas.dilger@intel.com>
Tested-by: Jenkins
Tested-by: Maloo <hpdd-maloo@intel.com>
Reviewed-by: Isaac Huang <he.huang@intel.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
lnet/lnet/api-ni.c