Whamcloud - gitweb
LU-1408 debug: initialize debug_msg_data if needed
authorHongchao Zhang <hongchao.zhang@whamcloud.com>
Thu, 5 Apr 2012 20:22:31 +0000 (04:22 +0800)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Tue, 5 Jun 2012 13:50:25 +0000 (09:50 -0400)
commit54d3582b1f8385d2afaa5b6e9a4bb6b3db8cf154
tree4242452dabbd2cb74d1b6cd98eb037c86edf9e25
parent4842774e71694f5e096bdc70e067aac3aec4971d
LU-1408 debug: initialize debug_msg_data if needed

initialize the libcfs_debug_msg_data only if needed

Change-Id: Id80ea290b982153c86dae2f71c3d42753fa8848f
Signed-off-by: Hongchao Zhang <hongchao.zhang@whamcloud.com>
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/2889
Reviewed-by: Oleg Drokin <green@whamcloud.com>
Tested-by: Hudson
Reviewed-by: James Simmons <uja.ornl@gmail.com>
Tested-by: Maloo <whamcloud.maloo@gmail.com>
Reviewed-by: Shuichi Ihara <sihara@ddn.com>
libcfs/include/libcfs/libcfs_debug.h
libcfs/include/libcfs/linux/libcfs.h