Whamcloud - gitweb
LU-7990 rpc: increase bulk size 66/19366/3
authorJinshan Xiong <jinshan.xiong@intel.com>
Fri, 9 May 2014 00:13:19 +0000 (17:13 -0700)
committerOleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
Sun, 17 Apr 2016 20:52:11 +0000 (20:52 +0000)
commit51b32ac2b9b86a600e92ab03f387717e526153d3
treea56a09392b156c7765ec79b462e46f1cd5c4c96c
parent562a2f5e2afe50e0dfaf327ca2860c6c039ad403
LU-7990 rpc: increase bulk size

To make the ptlrpc be able to size 16MB IO

Signed-off-by: Jinshan Xiong <jinshan.xiong@intel.com>
Signed-off-by: Gu Zheng <gzheng@ddn.com>
Change-Id: I32727beaed08cb0e9048e7fe0e27489e330fce60
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/19366
Tested-by: Jenkins
Tested-by: Maloo <hpdd-maloo@intel.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
lustre/include/lustre/lustre_idl.h
lustre/include/lustre_net.h
lustre/ptlrpc/client.c
lustre/ptlrpc/sec_bulk.c
lustre/ptlrpc/wiretest.c
lustre/utils/wirecheck.c
lustre/utils/wiretest.c