Whamcloud - gitweb
LU-1155 obdecho: Oops if target device can not be found.
authorwangdi <di.wang@whamcloud.com>
Thu, 1 Mar 2012 00:32:23 +0000 (16:32 -0800)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Thu, 8 Mar 2012 02:28:02 +0000 (21:28 -0500)
commit4256314250be97ea76f35100c4332acd17839da9
tree960fd1571284fc8e76954dabf167db9cae31bdda
parent368b67d239c2321805d25670fb67da12c22f2833
LU-1155 obdecho: Oops if target device can not be found.

Missing setting error value if target device can not be found,
which will cause Oops in some cases.

Signed-off-by: Wang Di <di.wang@whamcloud.com>
Change-Id: I5fc7cd376c8c7c276739692c7234ae142b4f6e23
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/2229
Tested-by: Hudson
Tested-by: Maloo <whamcloud.maloo@gmail.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <green@whamcloud.com>
lustre/obdecho/echo_client.c