Whamcloud - gitweb
LU-544 speed up filesystem formatting time in conf-sanity.sh
authorYu Jian <yujian@whamcloud.com>
Thu, 11 Aug 2011 10:34:27 +0000 (18:34 +0800)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Tue, 16 Aug 2011 00:16:17 +0000 (20:16 -0400)
commit3d3e2a1674b943821236c430f9494c42b2c60de6
treec001cb304b736ab2088dd531c3d48bd47aa408bc
parent88ae427ab69c4984509631e003e04bd4f7c29fc8
LU-544 speed up filesystem formatting time in conf-sanity.sh

Pass "-E lazy_itable_init" to mke2fs to speed up Lustre
filesystem formatting time in conf-sanity.sh.

Signed-off-by: Yu Jian <yujian@whamcloud.com>
Change-Id: I29070e6c4b95028b12573d552a32ca04189c2c1d
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/1210
Reviewed-by: Andreas Dilger <adilger@whamcloud.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <green@whamcloud.com>
Tested-by: Hudson
Tested-by: Maloo <whamcloud.maloo@gmail.com>
lustre/tests/conf-sanity.sh