Whamcloud - gitweb
LU-13949 build: add autogen.sh into distribution tarball 25/40425/2
authorJian Yu <yujian@whamcloud.com>
Tue, 27 Oct 2020 17:33:03 +0000 (10:33 -0700)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Tue, 3 Nov 2020 03:41:14 +0000 (03:41 +0000)
commit20ada574d4d54de5994369652aa1749ea96895f4
treee0a3e568c4f405d6d9a826ec0f5ef62abcc24124
parentcdaa22f64348b19bc9e2aaf145b58e508ea337db
LU-13949 build: add autogen.sh into distribution tarball

This patch adds autogen.sh and config/lustre-version.m4 into
Lustre distribution tarball so that customers can regenerate
aclocal.m4, config.h.in, autoMakefile.in and configure in
their build environments.

Change-Id: Ic6c5430b9a8b504ebc6a7618e141f1ea23b046a2
Signed-off-by: Jian Yu <yujian@whamcloud.com>
Reviewed-on: https://review.whamcloud.com/40425
Tested-by: jenkins <devops@whamcloud.com>
Reviewed-by: Minh Diep <mdiep@whamcloud.com>
Tested-by: Maloo <maloo@whamcloud.com>
Reviewed-by: Andreas Dilger <adilger@whamcloud.com>
Reviewed-by: Shuichi Ihara <sihara@ddn.com>
autoMakefile.am