Whamcloud - gitweb
LU-957 lfsck: misc fixes for lfsck
authorFan Yong <yong.fan@whamcloud.com>
Fri, 6 Jul 2012 05:28:28 +0000 (13:28 +0800)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Fri, 6 Jul 2012 23:19:57 +0000 (19:19 -0400)
commit1e8ff9e1309b0dd777db872195bad033b73d638b
tree6268cf60b64f65ca0cdb24716860b558b5dc6618
parent5396d57b1a6de316ff004c5f6f9981f6145c783f
LU-957 lfsck: misc fixes for lfsck

Some fixes for typo, style, and code cleanup.

Signed-off-by: Fan Yong <yong.fan@whamcloud.com>
Change-Id: Ia027486de26cf8ee7f41da1a33a4fc39d9656752
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/3289
Reviewed-by: Andreas Dilger <adilger@whamcloud.com>
Tested-by: Hudson
Tested-by: Maloo <whamcloud.maloo@gmail.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <green@whamcloud.com>
lustre/mdd/mdd_device.c
lustre/mdd/mdd_lfsck.c
lustre/tests/sanity-scrub.sh
lustre/tests/scrub-performance.sh
lustre/utils/lustre_lfsck.c