Whamcloud - gitweb
LU-3543 quota: minor fix in s-q test_7c 51/6851/3
authorNiu Yawei <yawei.niu@intel.com>
Tue, 2 Jul 2013 02:41:35 +0000 (22:41 -0400)
committerOleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
Thu, 11 Jul 2013 04:41:42 +0000 (04:41 +0000)
commit17d353308b6e754b6ba531a1851e5839b9b2b380
tree509269a41a033e8a27f3b3f5dda5138e91aed35f
parent282b9824fe76c4e2a59636ea6fc20677d509679a
LU-3543 quota: minor fix in s-q test_7c

'do_facet' is missed when setting 'force_reint'.

Signed-off-by: Niu Yawei <yawei.niu@intel.com>
Change-Id: I92e43f98e4e574e31af21f890454d7150c7c35f0
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/6851
Tested-by: Hudson
Tested-by: Maloo <whamcloud.maloo@gmail.com>
Reviewed-by: Jian Yu <jian.yu@intel.com>
Reviewed-by: Keith Mannthey <keith.mannthey@intel.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
lustre/tests/sanity-quota.sh