Whamcloud - gitweb
LU-2526 quota: writer proper size in test_9
authorNiu Yawei <niu@whamcloud.com>
Thu, 27 Dec 2012 03:05:28 +0000 (22:05 -0500)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Tue, 8 Jan 2013 05:37:37 +0000 (00:37 -0500)
commit0ead672f4f900581e0d8af12b147d4ae5d56737a
tree3e94835dfdb59ec8832896c7109490aab8103c02
parent7a2bdc4bfb8cf5da91825f5d873e98cc903d430d
LU-2526 quota: writer proper size in test_9

Write proper size (4.5G) in test_9 of s-q.

Signed-off-by: Niu Yawei <niu@whamcloud.com>
Change-Id: I5233368bbfb47e926c852baf413791ee043acded
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/4892
Tested-by: Hudson
Tested-by: Maloo <whamcloud.maloo@gmail.com>
Reviewed-by: Fan Yong <fan.yong@intel.com>
Reviewed-by: Johann Lombardi <johann.lombardi@intel.com>
lustre/tests/sanity-quota.sh