Whamcloud - gitweb
de84b44df5e2b2dbde94d92454db44a4668821a3
[fs/lustre-release.git] / lustre / tests / sgpdd-survey.sh
1 #!/bin/bash
2 #set -x
3 set -e
4
5 LUSTRE=${LUSTRE:-`dirname $0`/..}
6 . $LUSTRE/tests/test-framework.sh
7 init_test_env $@
8 . ${CONFIG:=$LUSTRE/tests/cfg/$NAME.sh}
9 init_logging
10
11 # QE uses the following parameters:
12 # size=128 crghi=16 thrhi=32
13 crghi=${crghi:-2}
14 thrhi=${thrhi:-16}
15 size=${size:-1024}
16
17 [ "$SLOW" = no ] && { crghi=2; thrhi=2; }
18
19 if ! ([ "$SGPDD_YES" ] && [ "$REFORMAT" ]); then
20     skip_env "$0 reformats all devices, please set SGPDD_YES and REFORMAT to run this test"
21     exit 0
22 fi
23
24 # Skip these tests
25 ALWAYS_EXCEPT="$SGPDD_SURVEY_EXCEPT"
26
27 SGPDDSURVEY=${SGPDDSURVEY:-$(which sgpdd-survey)}
28
29 build_test_filter
30
31 init_facets_vars
32
33 cleanupall
34
35 run_sgpdd_host () {
36     local host=$1
37     local devs=$2
38
39     local params="size=$size crghi=$crghi thrhi=$thrhi"
40     do_rpc_nodes $host run_sgpdd $devs "$params"
41 }
42
43 run_sgpdd_facets () {
44     local facets=$1
45     local facet
46
47     local facetshosts
48     for facet in ${facets//,/ }; do
49         local host=$(facet_host $facet)
50         local dev=${facet}_dev
51         local var=${host}_devs
52         eval ${var}=$(expand_list ${!var} ${!dev})
53         facetshosts=$(expand_list $facetshosts $host)
54     done
55
56     for host in ${facetshosts//,/ }; do
57         var=${host}_devs
58         echo "=== $facets === $host === ${!var} ==="
59         local scsidevs=${!var}
60         run_sgpdd_host $host ${scsidevs}
61     done
62 }
63
64 test_1 () {
65     local mdss=$(get_facets MDS)
66
67     run_sgpdd_facets $mdss
68 }
69 run_test 1 "sgpdd-survey, mds, scsidevs"
70
71 test_2 () {
72     local osts=$(get_facets OST)
73
74     run_sgpdd_facets $osts
75 }
76 run_test 2 "sgpdd-survey, osts, scsidevs"
77
78 equals_msg `basename $0`: test complete, cleaning up
79 [ -f "$TESTSUITELOG" ] && cat $TESTSUITELOG || true